Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ιατρικών Επισκεπτών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  
Κυριάκος Τυρίμος Mη μέλη της επιτροπής:
Ζαχαρίας Κουλίας Αθηνά Κυριακίδου

Όπως είναι γνωστό, η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πιο πάνω πρόταση νόμου κυκλοφόρησε στην ολομέλεια της Βουλής στις 8 Ιουλίου 2004, η συζήτηση όμως του θέματος αναβλήθηκε, για να επανεξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή.

Η επιτροπή επανεξέτασε το θέμα σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου και 4 Νοεμβρίου 2004. Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης αυτής, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επαναδιατυπώσει ορισμένες πρόνοιες της πρότασης νόμου, επιφέροντας σ’ αυτή τροποποιήσεις ουσιαστικής φύσεως, οι οποίες αναφέρονται στα ακόλουθα:

1. Το δίπλωμα του ιατρικού επισκέπτη θα τυγχάνει αναγνώρισης από το ΚΥΣΑΤΣ.

2. Οι υποψήφιοι για εγγραφή στο μητρώο ιατρικών επισκεπτών θα παρακάθηνται σε εξετάσεις οι οποίες θα διενεργούνται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εισηγείται την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί, με την ενσωμάτωση στο κείμενό της των πιο πάνω τροπολογιών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ζαχαρίας Κουλίας επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αναφορικά με τη θέση του κόμματός του κατά τη διάρκεια της συζήτησης του όλου θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

4 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων