Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2005 Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Πρόδρομος Προδρόμου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Οκτωβρίου και την 1η Νοεμβρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ) και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2005 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους £4.133.946 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2005 καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα, οι δαπάνες για υποτροφίες ανέρχονται στα £3.825.600 και αφορούν τα ακόλουθα:

1. Πρόνοια £963.000 για τους πρωτοετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 που δεν έχουν προπληρωθεί κατά το προηγούμενο έτος.

2. Πρόνοια £963.000 για τους δευτεροετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005.

3. Πρόνοια £790.850 για τους τριτοετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2003-2004.

4. Πρόνοια £567.350 για τους τεταρτοετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003.

5. Πρόνοια £184.200 για τους πεμπτοετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.

6. Πρόνοια £64.100 για τους εξαετείς υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001.

7. Πρόνοια £293.100 για καθυστερημένες οφειλές προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για το έτος 2005 έχει αποφασιστεί η δημιουργία νέου προγράμματος για παραχώρηση υποτροφιών διδακτορικού επιπέδου με ποσό £40.000, η εισαγωγή του οποίου θα γίνει, αφού διεξαχθεί σχετική μελέτη με παράλληλη κατάργηση του προγράμματος παραχώρησης υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε υποψηφίους (δευτεροετείς φοιτητές) που σε εξαιρετικές και απόλυτα δικαιολογημένες περιπτώσεις δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το προηγούμενο έτος.

Στα προγράμματα υποτροφιών που θα παραχωρηθούν στους πρωτοετείς και δευτεροετείς υπότροφους έχει συμπεριληφθεί συνολικά ποσό £100.000 για την αντιμετώπιση εξαιρετικών, επειγουσών και απρόβλεπτων δαπανών που δεν προνοούνται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο. Περιλήφθηκε επίσης ποσό £25.000 που αφορά ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία είτε για πτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΙΚΥΚ, ενημερώνοντας την επιτροπή περαιτέρω, δήλωσε ότι ο λόγος που παρατηρούνται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό καθυστερήσεις σε σχέση με την καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε υποτροφίες προηγούμενων ετών οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν έγκαιρα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σπουδών. Το γεγονός αυτό όμως δεν καθίσταται πολλές φορές δυνατό εντός του ίδιου οικονομικού έτους, αφού το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει στα μέσα του χρόνου. Σε απάντηση επί παρατηρήσεων μελών της επιτροπής όσον αφορά το ύψος του επιτοκίου που καταβάλλεται για δάνεια που συνάπτει το ίδρυμα, ο πρόεδρος του ιδρύματος συμφώνησε ότι είναι πράγματι απαραίτητο να ζητηθεί μείωση του καταβαλλόμενου σήμερα επιτοκίου, ώστε να προσεγγίσει το 2,5%.

Περαιτέρω, ο ίδιος πιο πάνω αρμόδιος, ανέφερε ότι το ίδρυμα παραχωρεί δάνεια σε φοιτητές ύψους £650.000 για σκοπούς σπουδών, τα δε προγράμματα με βάση τα οποία παραχωρούνται οι υποτροφίες είναι είτε χωρίς οικονομικά κριτήρια και προορίζονται για τους άριστους μαθητές είτε εφαρμόζονται στη βάση οικονομικών κριτηρίων.

Υπό το φως της πιο πάνω ενημέρωσης, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για το σημαντικό κοινωνικό ρόλο και το εξαιρετικό έργο που επιτελεί το ίδρυμα στον τομέα της παιδείας. Επεσήμαναν όμως ότι θα πρέπει ο επόμενος προϋπολογισμός του Ιδρύματος να περιλαμβάνει υψηλότερα κονδύλια, καθότι, παρά τη μικρή αύξηση των κονδυλίων που αφορούν το πρόγραμμα παροχής υποτροφιών που παρατηρείται στο φετινό προϋπολογισμό, υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης των διάφορων προγραμμάτων. Τέτοια προγράμματα θα πρέπει επίσης να σχεδιαστούν για την παροχή υποτροφιών σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, σε λήπτες δημόσιου βοηθήματος και σε άλλες ανάλογες κατηγορίες σπουδαστών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το 2005.

 

2 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων