Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Θάσος Μιχαηλίδης
Ζαχαρίας Κουλίας Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Μαΐου 2002 και στις 19 Οκτωβρίου 2004. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (αστυνομία-Τμήμα Τροχαίας), των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί, της ΠΟΒΕΚ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ. Εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΟΑΤ και ΠΕΑΤ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, ώστε στον πίνακα βαθμών ποινής, που προβλέπεται στο άρθρο 20Α, να προστεθούν νέες παράγραφοι σύμφωνα με τις οποίες να επιβάλλονται βαθμοί ποινής για τα αδικήματα της χρήσης τηλεφώνου με τα χέρια κατά την οδήγηση και της παραβίασης της συνεχούς λευκής γραμμής.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Για το αδίκημα της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση επιβάλλονται δύο βαθμοί ποινής, που αναγράφονται στη δεύτερη στήλη, η οποία αφορά τον κατώτατο επιβαλλόμενο αριθμό βαθμών, και τέσσερις βαθμοί στην τρίτη στήλη, που αφορά τον ανώτατο επιβαλλόμενο αριθμό βαθμών.

2. Για το αδίκημα της παραβίασης της συνεχούς λευκής γραμμής επιβάλλονται τρεις βαθμοί ποινής, που αναγράφονται στη δεύτερη στήλη, και έξι βαθμοί, που αναγράφονται στην τρίτη στήλη.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς και του Τμήματος Τροχαίας δήλωσαν ότι η προώθηση της ψήφισης του προτεινόμενου νόμου κρίνεται επιβεβλημένη, για το λόγο ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών δυστυχημάτων και η παραβίαση της συνεχούς λευκής γραμμής, ειδικά κατά την προσπέραση προπορευόμενων οχημάτων, αποτελεί συνηθισμένη αιτία πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων δυστυχημάτων. Όπως επισήμαναν επίσης οι ίδιοι, η επιβολή βαθμών ποινής για τα αδικήματα αυτά αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των οδικών δυστυχημάτων και στην καλύτερη εμπέδωση της οδικής συνείδησης.

Οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, καθώς και της ΠΟΒΕΚ συμφώνησαν όσον αφορά την επιβολή βαθμών ποινής για το αδίκημα της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, διαφώνησαν όμως με την επιβολή βαθμών ποινής όσον αφορά το αδίκημα της παραβίασης της συνεχούς λευκής γραμμής.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, αλλά παράλληλα εισηγήθηκε οι επαγγελματίες οδηγοί εντός των κατοικημένων περιοχών να μπορούν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και ασυρμάτους.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρει το εν λόγω νομοσχέδιο. Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ επιπρόσθετα επισήμανε ότι οι επαγγελματίες οδηγοί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, σε βουνά και σε δρόμους με ιδιομορφίες, είναι υποχρεωμένοι να παραβιάζουν τη συνεχή λευκή γραμμή.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου η επιτροπή για σκοπούς ενημέρωσής της ζήτησε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και την αστυνομία την κατάθεση ορισμένων στοιχείων που αφορούν την εφαρμογή του συστήματος επιβολής βαθμών ποινής.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα αποφάσισε να επιφέρει στο κείμενο του νομοσχεδίου την ακόλουθη τροποποίηση: Η παράγραφος που αφορά την επιβολή βαθμών ποινής για το αδίκημα της παραβίασης της συνεχούς λευκής γραμμής να τροποποιηθεί, έτσι ώστε οι βαθμοί ποινής στη δεύτερη στήλη, που αφορά τον κατώτατο αριθμό βαθμών ποινής, να μειωθούν από τρεις σε δύο και οι βαθμοί ποινής της τρίτης στήλης, που αφορά τον ανώτατο αριθμό βαθμών ποινής, να μειωθούν από έξι σε τέσσερις.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004».

2 Νοεμβρίου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων