Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2001» και για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Νίκος Τορναρίτης Χρίστος Κληρίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Μάριος Ματσάκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Νοεμβρίου 2001, στις 11 Φεβρουαρίου 2002 και στις 17 Μαΐου 2004, και το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποίησε στις 17 Μαΐου 2004. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή των Νέων Οριζόντων κ. Χρίστο Κληρίδη, είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων της δημοτικής υπηρεσίας να εφαρμόζονται από τα συμβούλια των δήμων, έπειτα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς να απαιτείται για την εφαρμογή τους η έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εισάγοντας την πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της κ. Χρίστος Κληρίδης δήλωσε πως η προτεινόμενη τροποποίηση στοχεύει στην αυτονόμηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στα θέματα των υπαλλήλων της και στην περαιτέρω ενίσχυση της αρχής της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, όπως δήλωσε ο ίδιος, με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των δημοτών, με τον προτεινόμενο νόμο τα δημοτικά συμβούλια θα δημοσιεύουν τα σχέδια υπηρεσίας στην

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στο στάδιο της μελέτης της υπό αναφορά πρότασης νόμου το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, οι πρόνοιες του οποίου είναι σχετικές με αυτές της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως εξετάσει μαζί τα δύο προτεινόμενα νομοθετήματα.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, έτσι ώστε τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων της δημοτικής υπηρεσίας να καταρτίζονται από τα συμβούλια των δήμων και να εφαρμόζονται, έπειτα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς να απαιτείται για την εφαρμογή τους η έγκρισή τους από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο τροποποίηση αποσκοπεί στην αυτονόμηση των δημοτικών συμβουλίων σε σχέση με την έγκριση των σχεδίων υπηρεσίας της δημοτικής υπηρεσίας, καθότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαιτείται η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για την εφαρμογή τους. Η προτεινόμενη τροποποίηση, δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, εναρμονίζεται με σχετική σύσταση του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κύπρο. Περαιτέρω, με τον προτεινόμενο νόμο τα δημοτικά συμβούλια θα δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων της δημοτικής υπηρεσίας, για να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου συμφώνησαν με τις πρόνοιες των προτεινόμενων νομοθετημάτων, γιατί, όπως υποστήριξαν, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης με σχετική σύστασή του διατυπώνει την αυτονόμηση των δήμων σε θέματα των υπαλλήλων τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, και ιδιαίτερα το ότι και τα δύο υπό συζήτηση νομοθετήματα αποσκοπούν ουσιαστικά στην ίδια ρύθμιση, αποφάσισε να ενοποιήσει τα κείμενά τους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε τα υπό συζήτηση νομοθετήματα σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004».

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή, παρ’ όλο που υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νομοθετημάτων, εντούτοις αναμένει ότι τα δημοτικά συμβούλια θα επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή κατά τον καταρτισμό των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων των υπαλλήλων τους και θα αναπτύσσουν το δέοντα συντονισμό, ώστε, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες κάθε δήμου, αυτά να είναι κατά το δυνατό ομοιόμορφα.

24 Μαΐου 2004

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων