Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Χρίστος Κληρίδης
Σοφοκλής Φυττής Ανδρούλα Βασιλείου
Χρίστος Μαυροκορδάτος  
Άγις Αγαπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Δημήτρης Συλλούρης Στέλλα Μισιαούλη-Δημητρίου
Μαρίνος Σιζόπουλος, εκπροσωπώντας Καίτη Κληρίδου
τον κ. Γιαννάκη Ομήρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων και κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τους πρόσφυγες για συμπλήρωση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο στο Κεφάλαιο 24: “Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις” και ειδικότερα του μέρους του που αφορά τον τομέα της πολιτικής ασύλου. Συγκεκριμένα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η συμπλήρωση της εναρμόνισης της νομοθεσίας για τους πρόσφυγες με την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου. Η εν λόγω οδηγία αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων και τα μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων.

Με το υπό εξέταση νομοσχέδιο σκοπούνται, ειδικότερα, τα ακόλουθα:

1. Προσαρμόζονται οι διατάξεις της πιο πάνω νομοθεσίας, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η αρμοδιότητα για λήψη απόφασης για παραχώρηση προσωρινής προστασίας σε εκτοπισμένα πρόσωπα ανήκει, από την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως κράτους μέλους, για συνεργασία με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για κατανομή του βάρους της υποδοχής εκτοπισμένων προσώπων μεταξύ των κρατών αυτών.

3. Παραχωρούνται δικαιώματα στα πρόσωπα που απολαύουν προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

18 Οκτωβρίου 2004

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων