Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας
Κώστας Κωνσταντίνου τον κ. Γιαννάκη Ομήρου
Γεώργιος Τάσου  
Σωτήρης Σαμψών Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Ντίνος Χατζηνικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν o γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος συνοδευόμενος από λειτουργούς του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Πυροσβεστική Υπηρεσία) και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτικής και Παναγροτικού Συνδέσμου.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προλήψεων Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η προσωρινή άρση της απαγόρευσης του ανάμματος φωτιάς στην ύπαιθρο για την καύση αποκαλάμης σιτηρών, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου εκ μέρους της επιτροπής, ο πρόεδρός της κ. Χρίστος Μαυροκορδάτος δήλωσε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση, με την οποία σκοπείται η προσωρινή άρση της πιο πάνω απαγόρευσης, κατέστη αναγκαία, λόγω καθυστέρησης στην έγκριση των σχετικών αγροτικών σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των οποίων θα επιδοτηθούν οι αγρότες για αγορά ειδικών μηχανημάτων καλλιέργειας της αποκαλάμης σιτηρών.

Με την τροποποίηση αυτή, δήλωσε ο ίδιος, θα μπορέσουν οι σιτοπαραγωγοί να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο του καψίματος της αποκαλάμης σιτηρών για περιορισμένο χρόνο, όπως αυτός καθορίζεται στην προτεινόμενη τροποποίηση, ώστε να ετοιμάσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους για σπορά, άλλως αυτές θα παραμείνουν ανεκμετάλλευτες με όλες τις επακόλουθες συνέπειες.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

14 Οκτωβρίου 2004

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων