Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγύησης της Χρηματοδότησης του Δήμου Πάφου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £396.050 που συνήψε ο Δήμος Πάφου με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και η παροχή εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.

Σύμφωνα με τους όρους σύναψης του δανείου, αυτό θα φέρει τόκο 1% πέραν του εκάστοτε βασικού επιτοκίου της τράπεζας, το οποίο σήμερα είναι 4,5%. Η περίοδος αποπληρωμής του δανείου έχει καθοριστεί σε οκτώ χρόνια, με επτά ίσες ετήσιες δόσεις, αφού τον πρώτο χρόνο θα καταβληθούν μόνο οι τόκοι. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του πολεοδομικού έργου πεζοδρομοποίησης των οδών Αγίας Νάπας, Αγίου Αντωνίου και Διονύσου στην Κάτω Πάφο. Σημειώνεται ότι για το ίδιο έργο ο Δήμος Πάφου συνήψε παλαιότερα δάνειο ύψους £670.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

12 Οκτωβρίου 2004

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων