Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Αραδίππου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους £3.000.000 που συνήψε ο Δήμος Αραδίππου με τη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αραδίππου και η παροχή εγγύησης από την Κυπριακή Δημοκρατία για αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.

Σύμφωνα με τους όρους σύναψης του δανείου, αυτό θα φέρει τόκο 0,75% πέραν του βασικού επιτοκίου της τράπεζας και η περίοδος αποπληρωμής του έχει καθοριστεί σε δεκαπέντε χρόνια, με δεκατέσσερις ετήσιες δόσεις και περίοδο χάριτος ενός χρόνου. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή δρόμου πρωταρχικής σημασίας που συνδέει τους παρακαμπτήριους δρόμους Αραδίππου και Λάρνακας προς το αεροδρόμιο Λάρνακας και προς τη Δεκέλεια (λεωφόρος Ζαπάτα) - τμήμα από τη λεωφόρο Ελευθερίας μέχρι τη λεωφόρο Κυριάκου Μάτση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

12 Οκτωβρίου 2004

 

 

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων