Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τo νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Αντώνης Καράς, πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Ελένη Θεοχάρους  
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Mη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Τυρίμος Στέλλα Μισιαούλη-Δημητρίου
Ζαχαρίας Κουλίας Αθηνά Κυριακίδου

Όπως είναι γνωστό, η έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το πιο πάνω νομοσχέδιο κυκλοφόρησε για την ολομέλεια της Βουλής στις 4 Μαΐου 2004, η συζήτησή του όμως, που ήταν ορισμένη στις 8 Ιουλίου 2004, αναβλήθηκε, για να επανεξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή.

Η επιτροπή επανεξέτασε το όλο θέμα σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2004, στα πλαίσια της οποίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχολόγων. Ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης αυτής η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επαναδιατυπώσει ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού, επιφέροντας σ’ αυτό τροποποιήσεις ουσιαστικής φύσεως.

Ειδικότερα, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο, γίνεται εισήγηση:

1. ο εκπαιδευόμενος ψυχολόγος να μπορεί να ασκείται κάτω από την εποπτεία εγγεγραμμένου ψυχολόγου του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

2. ο χρόνος της εποπτευόμενης άσκησης για τα πρόσωπα που αποδεδειγμένα ασκούν το επάγγελμα να είναι ανάλογος του χρόνου άσκησης του επαγγέλματος, με ελάχιστο όμως χρόνο άσκησης τις χίλιες ώρες και

3. η ύλη των εξετάσεων που στοχεύουν στη διαπίστωση της επαγγελματικής επάρκειας των εξεταζομένων να καθορίζεται εκ των προτέρων από το Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Ψυχολόγων.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχολόγων συμφωνούν με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, γιατί πιστεύουν ότι αυτές θα τερματίσουν την ασάφεια που επικρατεί σε σχέση με την εγγραφή στο οικείο μητρώο του συγκεκριμένου κλάδου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με την ενσωμάτωση στο κείμενό του των πιο πάνω τροπολογιών.

 

12 Οκτωβρίου 2004

 

 

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων