Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004» και «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου, που η ίδια κατέθεσε στη Βουλή, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουλίου και στις 4 Οκτωβρίου 2004. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά προτάσεων νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών.

Σκοπός των προτεινόμενων νομοθεσιών είναι η τροποποίηση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, αντίστοιχα, έτσι που να απαγορεύεται στις εμπορικές τράπεζες και στα συνεργατικά ιδρύματα να προβαίνουν σε άνοιγμα “μυστικών λογαριασμών”.

Παράλληλα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις διασφαλίζεται ότι οι τράπεζες ή τα συνεργατικά ιδρύματα κατά το άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού θα εξασφαλίζουν απαραίτητα από τους πελάτες τους συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία θα διακριβώνεται η πραγματική τους ταυτότητα. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου και η χώρα έκδοσής του.

Όπως ειδικότερα αναφέρεται στις αιτιολογικές εκθέσεις που συνοδεύουν τις εν λόγω προτάσεις νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν μέρος του νομοθετικού πλαισίου που έχει πρόσφατα ψηφισθεί και αφορά τη λεγόμενη ειδική φορολόγηση εισοδημάτων που βρίσκονται κατατεθειμένα σε μυστικούς λογαριασμούς και την παροχή δυνατότητας στο διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων να ζητά από τις τράπεζες την επιβεβαίωση των στοιχείων που υπάρχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά προτάσεων νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

 

4 Οκτωβρίου 2004

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων