Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εφαρμογής των Κοινών Οργανώσεων Αγοράς (Οπωροκηπευτικά, Μεταποιημένα Προϊόντα με Βάση τα Οπωροκηπευτικά, Εσπεριδοειδή, Λιπαρές Ουσίες, Μπανάνες, Καπνός και Ανθοκομικά Προϊόντα) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, προεδρεύων Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας
Χρίστος Μαυροκορδάτος τον κ. Γιαννάκη Ομήρου
Ιωνάς Νικολάου, εκπροσωπώντας Χρίστος Κληρίδης
τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου  
Δημήτρης Συλλούρης Μη μέλη της επιτροπής:
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Νίκος Τορναρίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2004. Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου από την επιτροπή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πιο πάνω νομοσχέδιο εξετάστηκε από την επιτροπή σε πρώτο στάδιο στις 8 Ιουλίου 2004, πριν από την επίσημη κατάθεσή του στο σώμα, με σκοπό να διευκολυνθεί η ταχύτερη διεκπεραίωση της μελέτης του, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εκπλήρωση της δέσμευσής μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η δημιουργία του νομικού πλαισίου για την εφαρμογή από το διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος των διατάξεων των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται στο προοίμιο του νομοσχεδίου και που αφορούν τις κοινές οργανώσεις αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Ο βουλευτής κ. Ιωνάς Νικολάου, που εκπροσώπησε το μέλος της επιτροπής κ. Παναγιώτη Δημητρίου, εισηγήθηκε τη διαφοροποίηση της προβλεπόμενης στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο χρηματικής ποινής ύψους £1.000, που αφορά την παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, έτσι ώστε το εν λόγω αδίκημα να επισύρει χρηματική ποινή μέχρι £3.000 ή ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ποινές που προνοούνται και σε άλλες περιπτώσεις διάπραξης αδικήματος κατά παράβαση του νόμου αυτού.

 

19 Ιουλίου 2004

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων