Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, προεδρεύων Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας
Χρίστος Μαυροκορδάτος τον κ. Γιαννάκη Ομήρου
Ιωνάς Νικολάου, εκπροσωπώντας Χρίστος Κληρίδης
τον κ. Παναγιώτη Δημητρίου  
Δημήτρης Συλλούρης Μη μέλη της επιτροπής:
Ρίκκος Ερωτοκρίτου Νίκος Τορναρίτης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2004. Στα πλαίσια της εξέτασης του πιο πάνω νομοσχεδίου από την επιτροπή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πιο πάνω νομοσχέδιο εξετάστηκε από την επιτροπή σε πρώτο στάδιο στις 8 Ιουλίου 2004, πριν από την επίσημη κατάθεσή του στο σώμα, με σκοπό να διευκολυνθεί η ταχύτερη διεκπεραίωση της μελέτης του, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εκπλήρωση της δέσμευσής μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας που αφορά το Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων για τη διευκόλυνση της εφαρμογής στη Δημοκρατία των διατάξεων των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι οποίες αναφέρονται στο προοίμιο του νομοσχεδίου και αφορούν τα αλκοολούχα ποτά και την κοινή οργάνωση αγοράς αμπελοοινικών προϊόντων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

19 Ιουλίου 2004

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων