Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος    Ανδρέας Αγγελίδης
Ιωνάς Νικολάου Ζαχαρίας Κουλίας
Μαρία Κυριακού Ανδρούλα Βασιλείου
Άγις Αγαπίου  
Τάκης Χατζηγεωργίου, εκπροσωπώντας  
τον κ. Ντίνο Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε από την ίδια, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2004.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μετονομασία του τίτλου της θέσης Διευθυντή Δικαιοσύνης (κλ. Α15, επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 130100, άρθρο 02102, του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2004.

Η ανάγκη για την προτεινόμενη τροποποίηση προέκυψε στα πλαίσια της εξέτασης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών του σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση, κατά την οποία κρίθηκε σκόπιμη η μετονομασία του τίτλου της σε Διευθυντή Τομέα Δικαιοσύνης. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση είναι αναγκαία, έτσι ώστε να συνάδουν οι σχετικές πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2004 με τους σχετικούς κανονισμούς που ρυθμίζουν τα σχέδια υπηρεσίας της θέσης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

18 Μαΐου 2004

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων