Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος               

Παναγιώτης Δημητρίου

Μάριος Ματσάκης

Δημήτρης Συλλούρης

Σοφοκλής Φυττής

Πρόδρομος Προδρόμου

Νίκος Κατσουρίδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

Γιαννάκης Ομήρου

Άγις Αγαπίου

Χρίστος Κληρίδης

Αδάμος Αδάμου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου 2004.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία 94/22ΕΚ για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων. Η εν λόγω εναρμόνιση επιτυγχάνεται με τη θέσπιση κοινών κανόνων που προβλέπουν ότι οι διαδικασίες χορήγησης αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων θα είναι ανοικτές για όλους τους φορείς που διαθέτουν τις αναγκαίες δυνατότητες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

20 Απριλίου 2004

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων