Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος           Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιαννάκης Θωμά  
Κώστας Κωνσταντίνου Μη μέλη της επιτροπής:
Σοφοκλής Φυττής Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, για το πιο πάνω εναρμονιστικό νομοσχέδιο κυκλοφόρησε ήδη σχετική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αλλά πριν από την έναρξη της συζήτησής του στην ολομέλεια της Βουλής στις 30 Οκτωβρίου 2003 ζητήθηκε η αναβολή του θέματος από τον κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, ώστε αυτό να τύχει περαιτέρω εξέτασης σε σημεία τα οποία, κατά την άποψή του, χρειάζονταν περαιτέρω διευκρίνιση.

Ακολούθως το πιο πάνω νομοσχέδιο, μετά από συνεννόηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, παραπέμφθηκε και στην τελευταία για μελέτη.

Με βάση την πιο πάνω συνεννόηση, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το νομοσχέδιο σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 13 Νοεμβρίου 2003 μέχρι 11 Μαρτίου 2004. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων. Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή εξέτασε σε βάθος τους προβληματισμούς που τέθηκαν από τον κ. Γιώργο Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, οι οποίοι συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Στη συνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης για τη γλώσσα στην οποία πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση άδειας βιοκτόνου [άρθρο 9 (11)].

2. Στην προτεινόμενη γλώσσα για τη σήμανση των βιοκτόνων [άρθρο 31 (3) (γ)].

3. Στην παραχώρηση βασικών αρμοδιοτήτων στο Κέντρο Δηλητηριάσεων, το οποίο υπολειτουργεί (άρθρο 35).

4. Στην ασαφή διατύπωση του άρθρου 36 (2) αναφορικά με την αποκάλυψη πληροφοριών που δύναται να δίνει το Κέντρο Δηλητηριάσεως για τα βιοκτόνα.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απέστειλαν γραπτώς στην επιτροπή τις απόψεις τους αναφορικά με ορισμένες από τις πιο πάνω επιφυλάξεις, με επιστολή τους ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2004.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού συζήτησε εκτεταμένα τους πιο πάνω προβληματισμούς και έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε ομόφωνα στις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Στην απάλειψη του εδαφίου (11) του άρθρου 9 που αναφέρεται στη γλώσσα της αίτησης για χορήγηση άδειας βιοκτόνου.

2. Στη διαμόρφωση της σχετικής παραγράφου για τη σήμανση των βιοκτόνων, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή στην τουρκική ή και στις δύο γλώσσες.

3. Στη σαφέστερη διαμόρφωση της σχετικής διάταξης του άρθρου 36 (2), ώστε και ο παθών/ασθενής να δικαιούται πληροφόρηση για σκοπούς ιατρικής περίθαλψης από το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

4. Στην τροποποίηση του σχετικού άρθρου για την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, ώστε αυτός να ισχύσει από τη δημοσίευσή του και όχι από ημερομηνία που θα καθορίσει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα με τα πιο πάνω, η επιτροπή επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας Κέντρου Δηλητηριάσεων τέτοιου που να μπορεί να λειτουργεί σωστά και να ανταποκρίνεται στις βασικές αρμοδιότητες που παραχωρούνται σε αυτό από τον προτεινόμενο νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις πιο πάνω τελικές αποφάσεις της, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του 2004».

24 Μαρτίου 2004

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων