Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004»

Παρόντες:

Πρόδρομος Προδρόμου, πρόεδρος       Θάσος Μιχαηλίδης
Χριστόδουλος Ταραμουντάς Τάκης Χατζηγεωργίου
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 9 και 16 Μαρτίου 2004. Στις πρώτες δύο συνεδριάσεις της επιτροπής κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, ώστε:

1. να εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου οι προσοντούχοι υποψήφιοι για διορισμό σε δημόσιο σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης,

2. να διευκρινίζονται οι ασάφειες σχετικά με τις μονάδες που θα μπορεί να παραχωρεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε εκπαιδευτικό που κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα,

3. να τερματιστεί η αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 36 του υπό τροποποίηση νόμου, που ρυθμίζει τα θέματα σύνταξης των υπηρεσιακών εκθέσεων για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς,

4. να εισαχθεί πρόνοια που να υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή γνώση ή υποψία ότι άλλος εκπαιδευτικός λειτουργός ενέχεται σε πράξεις διαφθοράς, για σκοπούς συμμόρφωσης με σχετική σύσταση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης “Ομάδα κρατών εναντίον της διαφθοράς - GRECO”,

5. να λογίζεται ως υπηρεσία σε δημόσιο σχολείο η υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού με απόσπαση μέχρι την 31η Αυγούστου 1999, τροποποίηση που προτείνεται μετά από σχετική εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Γραφείου του Επιτρόπου Διοικήσεως συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ εξέφρασαν επιφυλάξεις για ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου και δήλωσαν ότι θα καταθέσουν τις τελικές θέσεις τους γραπτώς. Παράλληλα, με κοινή επιστολή τους εισηγήθηκαν την κατά προτεραιότητα προώθηση για ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής της πρόνοιας για αναγνώριση ως υπηρεσίας εκπαιδευτικού λειτουργού σε δημόσιο σχολείο της προϋπηρεσίας του με απόσπαση μέχρι την 31η Αυγούστου 1999, ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκε το σχέδιο υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΟΛΤΕΚ σε πρόσφατη σχετική επιστολή της προς την επιτροπή εκφράζει διαφωνία τόσο με την πρόνοια του νομοσχεδίου για παραχώρηση δύο μονάδων σε εκπαιδευτικούς κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ή δεύτερου πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου όσο και με την πρόνοια για την υποχρέωση αναφοράς στην αρμόδια αρχή πράξης διαφθοράς, ενώ για τις υπόλοιπες πρόνοιες του νομοσχεδίου δεν έχει ένσταση.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η προτεινόμενη πρόνοια σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση σκοπεύει να ρυθμίσει τις προαγωγές των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι είτε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είτε σε σχολεία της αγγλικής παροικίας. Διευκρίνισε περαιτέρω ότι, για να προαχθεί κάποιος εκπαιδευτικός λειτουργός στις θέσεις Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Διευθυντή και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απαιτείται από το οικείο σχέδιο υπηρεσίας και πείρα στην εκπαίδευση. Παράλληλα, ο ίδιος υπέβαλε την εισήγηση η προτεινόμενη σχετική τροπολογία να τεθεί σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου του 2002.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, με την επιφύλαξη να εκθέσουν την τελική τους θέση για τις μονάδες που θα δίδονται στους εκπαιδευτικούς κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων στην ολομέλεια της Βουλής.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε ό,τι αφορά την υποχρέωση εκπαιδευτικού να αναφέρει στην αρμόδια αρχή υπόνοια για πράξη διαφθοράς από άλλο εκπαιδευτικό λειτουργό, καθώς και σε ό,τι αφορά το μέγιστο αριθμό των πέντε μονάδων που μπορεί να δίδονται σε εκπαιδευτικό στα πλαίσια της αξιολόγησής του, ο οποίος εισηγούνται να μην ξεπερνά κατά ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες.

18 Μαρτίου 2004

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων