Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 4) του 2003»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος          Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2004. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και άλλοι αρμόδιοι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Όπως είναι γνωστό, για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού είχε υποβάλει σχετική έκθεση στην ολομέλεια του σώματος στις 22 Ιανουαρίου 2004, με την οποία εισηγείτο την ψήφισή του σε νόμο. Στο μεταξύ όμως, προέκυψε ανάγκη επανεξέτασης του όλου θέματος λόγω διάφορων νομοτεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν. Τα προβλήματα αυτά αφορούν το γεγονός ότι ο υπό αναφορά συμπληρωματικός προϋπολογισμός του 2003 θα ψηφιστεί σε νόμο εντός του 2004, συνεπώς θα πρέπει να αποτελέσει τροποποιητικό νόμο του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2003 και όχι συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2003. Δεδομένης της νομοτεχνικής αυτής ανάγκης, δεν είναι δυνατή η διενέργεια της προβλεπόμενης στο νομοσχέδιο δαπάνης από τον προϋπολογισμό του 2003, ποσού £6.685.000, για αναδρομική κάλυψη ελλειμμάτων στο Ταμείο Συντάξεων της Αρχής, τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω ελλειμματικής εισφοράς σε αυτό για το έτος 2002.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η διενέργεια τέτοιας δαπάνης θα πρέπει να βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται, η επιτροπή κρίνει ότι, για σκοπούς ορθολογικής διαχείρισης των θεμάτων αυτών, θα πρέπει να κατατεθεί νέο νομοσχέδιο από πλευράς της εκτελεστικής εξουσίας, το οποίο να καλύπτει την ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων για το 2002, εισήγηση η οποία διαβιβάστηκε στους κυβερνητικούς αρμοδίους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επισυνάπτοντας νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου, με το οποίο τροποποιείται ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2003, ώστε να καλύπτεται η ελλειμματική εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων μόνο για το 2003, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο με τον τίτλο «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμου του 2003 Νόμος του 2004».

28 Ιανουαρίου 2004

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων