Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμος (Αρ. 1) του 2003»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος        Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιανουαρίου 2004. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων συμπληρωματικής πίστωσης ύψους £207.000 και η διάθεσή της για διάφορους σκοπούς, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο επισυνημμένο παράρτημα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Νόμου του 2003 Νόμος του 2004».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, ενώ υιοθετούν το υπό αναφορά νομοσχέδιο για την κάλυψη με συμπληρωματικές πιστώσεις των σκοπών που αναφέρονται σ’ αυτό, τάσσονται εναντίον της ζητούμενης πίστωσης που αφορά κονδύλι ύψους £12.900 για σκοπούς συντήρησης του χώρου πρασίνου στους εκθεσιακούς χώρους της Αρχής. Οι εν λόγω βουλευτές, συνεπείς προς προηγούμενές τους παρατηρήσεις, που είχαν εκφρασθεί κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2003, θεωρούν ότι, δεδομένου του υψηλού κόστους που, σύμφωνα με τους αρμοδίους της Αρχής, απαιτείται για τη συντήρηση του πρασίνου, θα έπρεπε να είχαν ακολουθηθεί πιο ορθολογικές διαδικασίες επιλογής του κατάλληλου για την εργασία αυτή προσώπου.

27 Ιανουαρίου 2004

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Α/Α

Ζητούμενη πίστωση

£

Σκοποί

1. 170.000 Επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις κτιρίων, δρόμων και εγκαταστάσεων.

Συμπλήρωση αναβάθμισης της βόρειας πλευράς του εκθεσιακού κέντρου.

2. 8.000 Αποδοχές προσωπικού.

Εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης με τη συνδικαλιστική πλευρά.

3. 12.900 Συντήρηση πρασίνου.

Συντήρηση του χώρου πρασίνου στους εκθεσιακούς χώρους.

4. 16.100

-----------

Sports and Leisure (ειδική έκθεση).

Έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης “Sports and Leisure”.

  207.000  

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων