Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος        

Πρόδρομος Προδρόμου

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λιλλήκας, συνοδευόμενος από αρμόδιο λειτουργό του εν λόγω υπουργείου.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 3(3) του περί Πετρελαιοειδών (Αναπροσαρμογή της Λιανικής Τιμής Πωλήσεως) Νόμου, σκοπείται η αναπροσαρμογή της λιανικής τιμής πώλησης των πετρελαιοειδών.

Όπως είναι γνωστό, η λιανική τιμή πώλησης των πετρελαιοειδών υπόκειται σε αναθεώρηση από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο τέλος κάθε εξαμήνου από τον τελευταίο καθορισμό της λιανικής τιμής πώλησης, εκτός αν ο υπουργός, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, θεωρήσει σκόπιμο να προβεί στην αναπροσαρμογή αυτή νωρίτερα. Σημειώνεται ότι η τελευταία αναπροσαρμογή της λιανικής τιμής πώλησης των πετρελαιοειδών τέθηκε σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2003.

Οι ισχύουσες μέχρι σήμερα τιμές πετρελαιοειδών είχαν καθοριστεί, κατά την τελευταία αναπροσαρμογή, με βάση την τιμή του αργού πετρελαίου τύπου BRENT, που ανερχόταν στα $27,7 το βαρέλι περίπου (μέση τιμή για την περίοδο από την 1η μέχρι τις 20 Ιουνίου 2003) και τη συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι της κυπριακής λίρας, που είχε ως εξής: Κ.£ = $1,9945 περίπου. Η μέση δηλαδή τιμή του αργού πετρελαίου τύπου BRENT ανερχόταν στις Κ.£13,7 το βαρέλι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου BRENT ανέρχεται σήμερα στα $30,25 το βαρέλι περίπου (μέση τιμή για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2004) και η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου έναντι της κυπριακής λίρας για την ίδια περίοδο έχει ως εξής: Κ.£ = $2,11. Η μέση δηλαδή τιμή του αργού πετρελαίου τύπου BRENT ανέρχεται στις Κ.£14,34 το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά ειδικότερα το υγραέριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, παρατηρείται διεθνώς πολύ μεγάλη διακύμανση στην τιμή του κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε σύγκριση με την τιμή του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γι’ αυτό και η αύξηση στην τιμή του είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην τιμή των υπόλοιπων προϊόντων.

Τέλος, με βάση τα ίδια πιο πάνω στοιχεία, σημειώνεται ότι, με τις προτεινόμενες νέες τιμές των πετρελαιοειδών, οι εταιρείες πετρελαιοειδών αναμένεται ότι δε θα πραγματοποιούν έλλειμμα ή πλεόνασμα.

Στο στάδιο της μελέτης του όλου θέματος, εγέρθηκαν από διάφορες πλευρές επιφυλάξεις ως προς τα κατατεθέντα από μέρους της κυβέρνησης στοιχεία που αφορούν τη συναλλαγματική ισοτιμία, με βάση την οποία έγιναν οι σχετικοί υπολογισμοί, καθώς και τα παρουσιασθέντα ελλείμματα. Ο αρμόδιος υπουργός διαβεβαίωσε τα μέλη της επιτροπής ότι όλοι οι υπολογισμοί στην παρούσα φάση έχουν γίνει με βάση τις μεθόδους που ακολουθούνται για χρόνια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ υιοθετούν τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

15 Ιανουαρίου 2004

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι πιο κάτω τιμές δεν περιλαμβάνουν το φόρο προστιθέμενης αξίας, που επιβάλλεται με βάση τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 1990 έως 2002.

Περιγραφή πετρελαιοειδών

Ανώτατη τιμή πωλήσεως

1. Υγραέριο

£320 ανά μετρικό τόνο

2. Ελαφρύ μαζούτ

12 σεντ ανά λίτρο

3. Άσφαλτος:

 

α. 70/100

£109 ανά μετρικό τόνο

β. 50/70

£109 ανά μετρικό τόνο

γ. 35/50

£109 ανά μετρικό τόνο

δ. S/125

£118 ανά μετρικό τόνο

Οι πιο κάτω τιμές περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας, που επιβάλλεται από τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 1990 έως 2002, με συντελεστή 15%.

 

Περιγραφή πετρελαιοειδών

Ανώτατη τιμή πωλήσεως

1.

Βενζίνη (μολυβδούχα),

 

 

Βενζίνη “έξτρα” 98 οκτανίων και άνω

45 σεντ ανά λίτρο

2.

Βενζίνη (αμόλυβδη):

 

 

α.Βενζίνη “σούπερ” 98 οκτανίων και άνω

43,8 σεντ ανά λίτρο

 

β.Βενζίνη 95 οκτανίων

42,8 σεντ ανά λίτρο

3.

 Φωτιστικό πετρέλαιο

36 σεντ ανά λίτρο

4.

 Ακάθαρτο πετρέλαιο σύνηθες

36 σεντ ανά λίτρο

5.

Ακάθαρτο πετρέλαιο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (350 ppm)

38 σεντ ανά λίτρο

6.

Ακάθαρτο χρωματισμένο πετρέλαιο για αγροτικούς σκοπούς

19,9 σεντ ανά λίτρο

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων