Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

´Eκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος (Αρ. 3) του 2003»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος         

Ντίνος Χατζηνικόλα

Ζαχαρίας Κουλίας

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Δεκεμβρίου 2003. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από τον προϋπολογισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2003 συμπληρωματικής πίστωσης ύψους £11.100.000 και η διάθεσή της για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την επένδυση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου προς την εξαρτημένη εταιρεία “Ηλεκτρική Λτδ”. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το κόστος της αγοράς 26% του μετοχικού κεφαλαίου της “Ηellas Sat Consortium Ltd” από την “Ηλεκτρική Λτδ” για ποσό 20 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου, καθώς και ποσό 2 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου, που προορίζεται για τη δημιουργία μικρού αποθέματος για συναφείς δαπάνες και λειτουργικά έξοδα της θυγατρικής εταιρείας και για πιθανή αντιμετώπιση μελλοντικής μικρής αύξησης στο κεφάλαιο. Σημειώνεται ότι η “Hellas Sat Consortium Ltd” συστάθηκε με κύριο σκοπό την κατασκευή, εκτόξευση, τροχιοθέτηση και εμπορική εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενημερώνοντας σχετικά την επιτροπή, ανέφερε ότι η υπό αναφορά επένδυση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου προς την εξαρτημένη εταιρεία “Ηλεκτρική Λτδ”, μέσω της συμφωνίας η οποία επιτεύχθηκε, διασφαλίζει και κατοχυρώνει τα αιτήματα και τους όρους που έθεσε η ΑΗΚ. Σύμφωνα επίσης με τον υπουργό, η συμμετοχή της ΑΗΚ σε ποσοστό 26% στο μετοχικό κεφάλαιο της “Hellas Sat Consortium Ltd” της παρέχει τη δυνατότητα επέκτασής της σε τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες, καθώς και βελτίωσης των τεχνικών της γνώσεων μέσω της μεταφοράς υψηλής τεχνογνωσίας. Παράλληλα, η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της “Ηellas Sat”, τόσο από την ΑΗΚ όσο και από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ), θα την καταστήσουν πιο ανταγωνιστική και προσοδοφόρα με ευοίωνες προοπτικές, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων της ΑΗΚ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

16 Δεκεμβρίου 2003

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων