Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα - Θέση Λογιστικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος                   Ευανθία Σάββα

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Ανδρέας Πασιουρτίδης

          Άριστος Δαμιανού                                         Πανίκος Λεωνίδου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς που αφορούν σχέδια υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019.

          Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λογιστικού Λειτουργού στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ) [Κλίμακα Α4 και Α7(ii)], η οποία καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού.

          Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, η νέα θέση Λογιστικού Λειτουργού στον ΚΟΣΑΠΜ δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του οργανισμού για το 2019 λόγω της κατάργησης της θέσης Λογιστή στον ΚΟΣΑΠΜ (κλίμακα Α8 και Α9) η οποία παρέμενε κενή και καταργήθηκε.

          Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας έτυχε επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου οι πρόνοιές του να συνάδουν με τη γενική πολιτική που εφαρμόζεται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

          Τέλος, όπως επισημαίνεται στα πιο πάνω στοιχεία, η πλήρωση της θέσης θα προωθηθεί, αφού προηγουμένως αποπαγοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

          Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, συμφωνούν με τις πρόνοιες των κανονισμών και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

8 Οκτωβρίου 2019

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων