Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Πρώτου Επιθεωρητή Εργαστηρίων Ισοτόπων (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος                   Ευανθία Σάββα

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Ανδρέας Πασιουρτίδης

          Άριστος Δαμιανού                                         Πανίκος Λεωνίδου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, που αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019.

          Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Επιθεωρητή Εργαστηρίων Ισοτόπων στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό του 2019 και καθορίστηκε ως θέση προαγωγής, ώστε να ολοκληρωθεί η τεχνολογική δομή των θέσεων Τεχνολόγου Εργαστηρίου Ισοτόπων και να καλυφθούν τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης Προϊσταμένου Εργαστηρίου Ισοτόπων.

          Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

          Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, τάσσονται υπέρ των προνοιών των κανονισμών και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

  

7 Οκτωβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων