Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του 2019 Νόμος του 2019»

Παρόντες:

          Μαρίνος Μουσιούττας, αναπλ. πρόεδρος        Αντρέας Καυκαλιάς

          Μάριος Μαυρίδης                                                 Μιχάλης Γιωργάλλας

          Ονούφριος Κουλλά                                              Γιώργος Περδίκης

          Στέφανος Στεφάνου                                             Άννα Θεολόγου

          Άριστος Δαμιανού                                               

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Σεπτεμβρίου 2019.

          Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΣΙΥΑ).

          Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 14 του οικείου νόμου, ο οποίος ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του ΣΙΥΑ [Αρ. Ν. 69(Ι)/2015], ο πρώτος προϋπολογισμός του συμβουλίου δύναται να κατατεθεί στη Βουλή αντί τρεις μήνες πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους στο οποίο αυτός αφορά, όπως ισχύει για τους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία.  Συναφώς, επειδή ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι ο πρώτος που υποβάλλεται στη Βουλή για την κατά νόμο έγκρισή του, κατατέθηκε στη Βουλή στις 13 Σεπτεμβρίου του 2019 και αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος.

          Ο προϋπολογισμός του ΣΙΥΑ για το έτος 2019 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €78.500 και ισόποσα έσοδα, τα οποία θα προέλθουν από κρατική χορηγία (€76.500) και από τέλη αξιολόγησης (€2.000). 

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες του συμβουλίου για το έτος 2019 αφορούν τα ακόλουθα:

1.      Έξοδα αντιμισθίας προέδρου και μελών συμβουλίου (€9.240).

2.      Έξοδα λειτουργίας γραφείου (€5.600).

3.      Άλλες δαπάνες, που περιλαμβάνουν συντήρηση και λειτουργία εξοπλισμού, φιλοξενία, αγορά υπηρεσιών και αγορά εξοπλισμού γραφείων και επίπλων (€61.660).

4.      Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€2.000).

          Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΙΥΑ ενώπιον της επιτροπής, στις αρμοδιότητες του συμβουλίου είναι να διασφαλίζει ότι κάθε μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής διαθέτει από ιατρικής άποψης την αναγκαία τεχνογνωσία και υποδομή στη βάση καθορισμένων κριτηρίων και προτύπων, ώστε να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες.  Περαιτέρω, έχει αρμοδιότητα αδειοδότησης των εν λόγω μονάδων, όπως και άσκησης ελέγχου και εποπτείας σε κάθε μονάδα που λειτουργεί στη Δημοκρατία, με σκοπό τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης των μονάδων αυτών με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας. 

          Στο στάδιο της συζήτησης, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη ενίσχυσης της ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με θέματα υπογονιμότητας και τις εναλλακτικές μεθόδους τεκνοποίησης.  Περαιτέρω, εξέφρασαν τη θέση ότι η πολιτεία έχει αργοπορήσει σε σχέση με τη ρύθμιση αυτού του τόσο σημαντικού θέματος, ενώ η σχετική νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ το 2015.  Παρά ταύτα, χαιρέτισαν το γεγονός ότι με την κατάθεση του πρώτου προϋπολογισμού του συμβουλίου γίνεται η αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση.   

          Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι το συμβούλιο ιδρύθηκε χωρίς να έχει στη διάθεσή του δικό του προσωπικό προς διεκπεραίωση των διά νόμου παρεχομένων αρμοδιοτήτων του, γεγονός που έχει δυσχεράνει τη λειτουργία του.  Επιπλέον, ανέφερε ότι το αρμόδιο υπουργείο ετοιμάζει κανονισμούς που θα ρυθμίζουν διάφορα επιμέρους ζητήματα για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας.

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1.      Ο αναπληρωτής πρόεδρος, βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της ανεξάρτητη βουλευτής κ. Άννα Θεολόγου επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2.      Τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής της Αλληλεγγύης, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΙΥΑ για το έτος 2019.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παρούσα έκθεσή της υποβάλλει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

             

 

8 Οκτωβρίου 2019      

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων