Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)

Νόμος του 2019»

Παρόντες:                                                              

          Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος                    Μάριος Μαυρίδης     

          Σκεύη Κούτρα Κουκουμά                             Γιώργος Περδίκης

          Ευανθία Σάββα                                              Λίνος Παπαγιάννης                          

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Ιουνίου, καθώς και στις 17 και 24 Σεπτεμβρίου 2019.  Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.  Η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν δικαιούχοι και λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα διατηρήσουν το δικαίωμα αυτό και μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

          Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, στις 7 Μαρτίου 2019, όπως, σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την  Ευρωπαϊκή Ένωση  χωρίς συμφωνία αποχώρησης, όσοι Άγγλοι υπήκοοι διέμεναν στην Κύπρο μέχρι την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρήσουν και μετά από την εν λόγω ημερομηνία τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους αυτά, νοουμένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα εφαρμόσει τις ίδιες ρυθμίσεις για τους Κυπρίους υπηκόους που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Ειδικότερα, όσοι Άγγλοι διέμεναν στην Κύπρο μέχρι την ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούν να συνεχίσουν και μετά την ημερομηνία αυτή να τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και να λαμβάνουν επιδόματα.   

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

          Η ΠΕΟ, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2019, αναφέρει ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

          Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

9 Οκτωβρίου 2019

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων