Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - Θέσεις Προϊστάμενου Τομέα - Λειτουργού Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2019»

Παρόντες:

          Γεώργιος Γεωργίου, πρόεδρος                   Ευανθία Σάββα

          Δημήτρης Δημητρίου                                    Πανίκος Λεωνίδου

          Άριστος Δαμιανού                                         Κωστής Ευσταθίου

          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς, που αφορούν σχέδια υπηρεσίας, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2019.

          Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 18 του περί Πρόληψης της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου) Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου Τομέα - Λειτουργού Α΄ στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η οποία δημιουργήθηκε με τον προϋπολογισμό της εν λόγω Αρχής για το έτος 2018 έναντι κατάργησης της θέσης Προϊστάμενου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά και καθορίστηκε ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής [Κλίμακα Α11(ii)], σύμφωνα με τη γενική πολιτική που εφαρμόζεται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

          Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

          Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί σε πρώτο στάδιο εξετάστηκαν από την Υποεπιτροπή της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την Εξέταση των Κανονισμών που Αφορούν Σχέδια Υπηρεσίας σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, η οποία εισηγήθηκε στην επιτροπή την υποβολή των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος για έγκριση.

          Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1.      O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των κανονισμών.

2.      Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

3.      Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκε κατά της έγκρισης των κανονισμών.

 

  

25 Σεπτεμβρίου 2019

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων