Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος       Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Μάριος Ματσάκης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 30 Οκτωβρίου 2003. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Γραφείου του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση αυτή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των περί Εταιρειών (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμών, ώστε η υπηρεσία ταχείας εξυπηρέτησης του κοινού εκτός της κανονικής σειράς προτεραιότητας, που ισχύει με την καταβολή επιπλέον τελών, να μην ισχύει στην περίπτωση που ζητούνται μη πιστοποιημένα αντίγραφα των εταιρικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του αρμόδιου υπουργείου, η προτεινόμενη με τους κανονισμούς ρύθμιση κρίθηκε σκόπιμη για την αποφυγή τόσο των διαφόρων λειτουργικών προβλημάτων όσο και της απώλειας εσόδων, ζητήματα που παρατηρούνται από την εφαρμογή στην πράξη του θεσμού της ταχείας εξυπηρέτησης εκτός σειράς προτεραιότητας η οποία, σε τελευταία ανάλυση, αποβαίνει σε βάρος της ουσιαστικής εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, υιοθετώντας τους σκοπούς των κανονισμών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

4 Νοεμβρίου 2003

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων