Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Υπηρεσιών Εμπορίου και Βιομηχανίας - Θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας, Ανώτερου Εκπαιδευτή Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας, Εκπαιδευτή Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας 1ης Τάξης και Εκπαιδευτή Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2003»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος         Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Άριστος Χρυσοστόμου
Χρίστος Μαυροκορδάτος Μάριος Ματσάκης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουνίου και στις 14 και 30 Οκτωβρίου 2003. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της ΠΑΣΥΔΥ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, σκοπείται η θεσμοθέτηση νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις ακόλουθες θέσεις της Υπηρεσίας Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού:

1. Θέση Ανώτερου Λειτουργού Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (Κλ. Α13, επεκτ. κατά δύο προσαυξήσεις).

2. Θέση Ανώτερου Εκπαιδευτή Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (Κλ. Α10, επεκτ. κατά μία προσαύξηση).

3. Θέση Εκπαιδευτή Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας 1ης Τάξης (Κλ. Α8 και Α9, επεκτ. κατά μία προσαύξηση).

4. Θέση Εκπαιδευτή Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (Κλ. Α2, Α5 και Α7, επεκτ. κατά δύο προσαυξήσεις).

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας, που καταρτίστηκαν από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και την ΠΑΣΥΔΥ, ήταν αποτέλεσμα της νέας δομής θέσεων που προέκυψε από τη σχετική μελέτη που έγινε για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας, η οποία περιλήφθηκε σε νομοθεσία του 1997.

Με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών συμφώνησαν όλοι οι παριστάμενοι.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

4 Νοεμβρίου 2003

 

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων