Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Bασικών Απαιτήσεων (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) Κανονισμοί του 2003»

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος       Χρίστος Μαυροκορδάτος
Σοφοκλής Φυττής Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Σταύρος Ευαγόρου  
Ελένη Μαύρου Μη μέλη της επιτροπής:
Άγις Αγαπίου Αδάμος Αδάμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2003. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 της βασικής νομοθεσίας για τις βασικές απαιτήσεις για καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, είναι η εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο που αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών. Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διάθεση στην αγορά δομικών προϊόντων, τα οποία θα διασφαλίζεται ότι θα είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται και θα συντείνουν, ώστε η κατασκευή στην οποία θα χρησιμοποιηθούν να ικανοποιεί τις προδιαγραφές που αφορούν τη μηχανική αντίσταση και ευστάθεια, την πυρασφάλεια, την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον, την ασφάλεια χρήσης, την προστασία κατά του θορύβου, την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τη συγκράτηση θερμότητας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε πρόσθετες διευκρινίσεις σε σχέση με τον τρόπο που θα εφαρμόζονται οι πιο πάνω κανονισμοί, αλλά και θα ελέγχεται η εφαρμογή των προνοιών τους, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

21η Οκτωβρίου 2003

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων