Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2003»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών       
Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος
Δημήτρης Συλλούρης
Τάκης Χατζηγεωργίου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ανδρέας Αγγελίδης
Γιώργος Βαρνάβα
Ντίνος Μιχαηλίδης
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Ιωνάς Νικολάου, αναπλ. πρόεδρος
Μαρία Κυριακού
Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου
Ανδρέας Αγγελίδης
Τάκης Χατζηγεωργίου

Οι πιο πάνω κοινοβουλευτικές επιτροπές στις οποίες είχε παραπεμφθεί το υπό αναφορά νομοσχέδιο το εξέτασαν διαδοχικά σε συνεδρίες τους που πραγματοποιήθηκαν της μεν πρώτης στις 6 Ιουνίου 2003, της δε δεύτερης στις 26 Ιουνίου 2003. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων των δύο επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν τους εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ιταλίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και άλλων μορφών εγκλήματος, η υπογραφή της οποίας έχει εγκριθεί με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 55.817 και ημερομηνία 12 Ιουνίου 2002.

Ειδικότερα, η υπό επικύρωση συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών στους ακόλουθους τομείς:

1. Οργανωμένου εγκλήματος.

2. Παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

3. Τρομοκρατικών ενεργειών.

4. Παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας προσώπων.

5. Παράνομης διακίνησης αντικειμένων πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.

6. Παράνομης παραγωγής και διακίνησης όπλων, εκρηκτικών, τοξικών ουσιών και ραδιενεργών υλικών.

7. Ξεπλύματος χρήματος και άλλων εσόδων προερχομένων από έγκλημα.

8. Παραχάραξης και κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων, αξιογράφων, πιστωτικών και συναλλακτικών καρτών, καθώς και πιστοποιητικών και βιομηχανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

9. Εγκλήματος σχετικού με ασφαλιστικά συμβόλαια.

10. Ηλεκτρονικού εγκλήματος, περιλαμβανομένου του εγκλήματος που διαπράττεται με τη χρήση του διαδικτύου και άλλων μέσων επικοινωνίας.

11. Σεξουαλικής εκμετάλλευσης προσώπων και ειδικά ανηλίκων, καθώς και άλλων παράνομων σεξουαλικών δραστηριοτήτων.

Όπως αρμοδίως αναφέρθηκε ενώπιον των δύο επιτροπών, η υπό επικύρωση συμφωνία εντάσσεται στα πλαίσια της συνομολόγησης παρόμοιων συμφωνιών με άλλες είκοσι περίπου ευρωπαϊκές χώρες.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας, με βάση το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Νομικών, με βάση όλα όσα έχουν κατατεθεί ενώπιόν τους, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

26 Ιουνίου 2003

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων