Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμος (Αρ. 1) του 2003»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος     

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Λευτέρης Χριστοφόρου, εκπροσωπώντας

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

τον κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου

Γιάννος Λαμάρης

Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2003. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και η γενική διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ), καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΚΟΤ ποσού ύψους £7.040.000 και η διάθεσή του για κάλυψη της αύξησης της συνεισφοράς του οργανισμού προς το ταμείο ευημερίας του προσωπικού για τα έτη 2001-2003 και για ενίσχυση του τομέα της διαφήμισης και προβολής.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ζητούμενες πιστώσεις προορίζονται:

1. για την αυξημένη συνεισφορά του ΚΟΤ στο Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων για τα έτη 2001-2003, όπως σχετικά προβλέπεται στην ανανέωση της συλλογικής σύμβασης που υπογράφηκε με τις συντεχνίες. και

2. για την ενίσχυση και εντατικοποίηση των προσπαθειών του οργανισμού στον τομέα της διαφήμισης και προβολής, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 20 Μαρτίου 2003.

Συναφώς αναφέρεται ότι έχει ήδη εγκριθεί κονδύλι ύψους £9.417.000 για τον ίδιο σκοπό και συνεπώς το συνολικό κονδύλι για προβολή και δημοσιότητα θα ανέλθει σε £16.457.000.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο πρόεδρος του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνέπειες που αντιμετωπίζει ο τουριστικός τομέας λόγω της πολεμικής σύρραξης στο ΙΡΑΚ, αναφέροντας τα ακόλουθα:

 • Παρατηρείται μείωση στις αφίξεις, η οποία μέχρι την 31η Μαΐου 2003 είχε ανέλθει στο 13,5%.
 • Σε κάποιες περιοχές της Κύπρου παρουσιάζονται μεγαλύτερα προβλήματα, αλλά το κλίμα άρχισε να αναστρέφεται και ήδη αυτή την περίοδο παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για κρατήσεις για την Κύπρο.
 • Από τις προκρατήσεις αεροπορικών θέσεων που έγιναν τον Ιανουάριο του 2003 για το φετικό καλοκαίρι δεν έχει ακυρωθεί καμιά θέση.
 • Η μεγαλύτερη μείωση στις αφίξεις, ύψους 40%, παρουσιάζεται από τη Γερμανία, αλλά πιστεύεται ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην κακή οικονομική κατάσταση της Γερμανίας και όχι σε οποιουσδήποτε άλλους λόγους.
 • Παρουσιάζεται επίσης μείωση στις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ανέρχεται στο 2% με 3%.
 • Συναφώς οι αρμόδιοι του ΚΟΤ κατέθεσαν στην επιτροπή αναλυτική κατάσταση σε σχέση με τη διάθεση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων. Σχετικά προνοείται η ενίσχυση της διαφημιστικής εκστρατείας για το καλοκαίρι του 2003, η ενίσχυση της χειμερινής διαφημιστικής εκστρατείας για το ίδιο έτος για τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο, η διαφήμιση σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και η ανάληψη άλλων ενεργειών διαφήμισης, οι κοινές διαφημιστικές ενέργειες με οργανισμούς ταξιδιών και άλλους φορείς εξωτερικού και εσωτερικού, η φιλοξενία στην Κύπρο δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων κ.ά. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του οργανισμού ανέφερε ότι το ήμισυ των δαπανών για την ενίσχυση της διαφημιστικής εκστρατείας θα παραχωρηθεί στους τουριστικούς πράκτορες, με μοναδικό σκοπό την αποκλειστική διαφήμιση του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς διάθεσης των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

  18 Ιουνίου 2003

   
       

  Back ] Up ] Next ]    

       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων