Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτική Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Κεντρικού Σφαγείου (Φιλοδωρήματα Τακτικών Εργατών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος         Γεώργιος Τάσου
Γιαννάκης Θωμά Σωτήρης Σαμψών
Γιώργος Χατζηγεωργίου Άριστος Χρυσοστόμου
Κώστας Κωνσταντίνου Σοφοκλής Φυττής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της τις οποίες πραγματοποίησε στις 5 και στις 12 Δεκεμβρίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 17 και 25 του περί Σφαγείων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κεντρικού Σφαγείου (Φιλοδωρήματα Τακτικών Εργατών) Κανονισμών, ώστε η υπηρεσία των τακτικών εργατών οι οποίοι αμέσως πριν εργοδοτηθούν από το Συμβούλιο εργάζονταν σε δήμο και μεταφέρθηκαν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 1988 στην υπηρεσία του Συμβουλίου να προστίθεται στην τελευταία.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κεντρικού Σφαγείου (Φιλοδωρήματα Τακτικών Εργατών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002».

16 Δεκεμβρίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων