Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα.

Παρόντες:

Νίκος Κλεάνθους, αναπλ. πρόεδρος    

Παναγιώτης Δημητρίου

Σοφοκλής Φυττής

Δημήτρης Συλλούρης

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Ελένη Μαύρου

Γιαννάκης Ομήρου

Άγις Αγαπίου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπίας για την Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρώτοι προτεινόμενοι κανονισμοί που αφορούν την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των νερών από τον αμίαντο είχαν ήδη συζητηθεί στην επιτροπή στις 15 Ιουλίου 2002 και στη συνέχεια στάλθηκαν προς την ολομέλεια του σώματος για συζήτηση. Στο στάδιο αυτό ζητήθηκε από το βουλευτή Γιώργο Περδίκη η αναβολή της συζήτησής τους, με στόχο την εξέταση από την επιτροπή αριθμού τροπολογιών που ο ίδιος υπέβαλε σε σχέση με τους εν λόγω κανονισμούς. Ως εκ τούτου, η επιτροπή μελέτησε εκ νέου τους πιο πάνω κανονισμούς στη συνεδρίασή της στις 7 Οκτωβρίου 2002, έχοντας ενώπιόν της τις τροπολογίες που υπέβαλε ο πιο πάνω βουλευτής.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Και οι δεκατρείς προτεινόμενοι κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 34 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, που αποτελεί εναρμονιστική με το κοινοτικό κεκτημένο νομοθεσία, η οποία πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή και αντικατέστησε την παλαιότερη αντίστοιχη νομοθεσία που καταργήθηκε.

Στόχος όλων των προτεινόμενων κανονισμών είναι κυρίως ο καθορισμός των τιμών απόρριψης σε μια σειρά από ουσίες στις οποίες ο κάθε κανονισμός αναφέρεται, της διαδικασίας και των όρων άδειας απόρριψής τους, του ελέγχου τους, καθώς και ο καθορισμός λεπτομερειών που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, με σκοπό την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των νερών από την απόρριψη των εν λόγω ουσιών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού μελέτησε διεξοδικά όλους τους πιο πάνω κανονισμούς, ζήτησε πρόσθετα στοιχεία από τους αρμοδίους και επέφερε σ’ αυτούς αριθμό τροποποιήσεων που είναι νομοτεχνικής φύσεως και στοχεύουν κυρίως στην καλύτερη απόδοση των σκοπών τους, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

Ειδικότερα σε σχέση με τους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς που αφορούν την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης των νερών από αμίαντο, η επιτροπή, αφού μελέτησε τις τροπολογίες που εισηγήθηκε ο βουλευτής Γιώργος Περδίκης και έλαβε τη γνώμη των αρμοδίων σε σχέση με τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό κεκτημένο, υιοθέτησε το μεγαλύτερο μέρος των προτεινόμενων από τον εν λόγω βουλευτή τροπολογιών.

Αρ. φακ.: 23.03.199.2002
23.03.254.2002
23.03.255.2002
23.03.259.2002
23.03.260.2002
23.03.261.2002
23.03.262.2002
23.03.263.2002
23.03.264.2002
23.03.265.2002
23.03.266.2002
23.03.267.2002
23.03.268.2002

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

1. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002.

2. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2002.

3. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί του 2002.

4. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Δειγματοληψία και Ανταλλαγή Πληροφοριών για τα Γλυκά Επιφανειακά Νερά) Κανονισμοί του 2002.

5. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόβλητα από τη Βιομηχανία Διοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισμοί του 2002.

6. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμοί του 2002.

7. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια) Κανονισμοί του 2002.

8. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση Ποιότητας Νερών για Οστρακοειδή) Κανονισμοί του 2002.

9. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2002.

10. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 2002.

11. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Υδραργύρου από το Βιομηχανικό Τομέα της Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 2002.

12. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμοί του 2002.

13. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών) Κανονισμοί του 2002.

 

9 Οκτωβρίου 2002

Αρ. φακ.: 23.03.199.2002
23.03.254.2002
23.03.255.2002
23.03.259.2002
23.03.260.2002
23.03.261.2002
23.03.262.2002
23.03.263.2002
23.03.264.2002
23.03.265.2002
23.03.266.2002
23.03.267.2002
23.03.268.2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων