Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος  

Σοφοκλής Φυττής

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιάννος Λαμάρης

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 14 και 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των ισχυόντων περί Ταμείου Προνοίας του Εργατικού Προσωπικού του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Κανονισμών, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό συνεισφοράς του συμβουλίου επί των απολαβών των μελών του ταμείου από 4,5%, που ισχύει σήμερα, σε 6,5%. Σκοπείται επίσης η τροποποίηση της διαδικασίας καθορισμού της υποχρεωτικής κράτησης επί των απολαβών των μελών του ταμείου.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, η υπό αναφορά τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, γιατί είναι αποτέλεσμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ισχύουν από την 1η Ιουλίου 1995.

Οι εκπρόσωποι όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

3 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων