Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος    

Σοφοκλής Φυττής

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιάννος Λαμάρης

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 26 Ιανουαρίου 2000 και 1ης Ιουλίου 2002. Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η αναθεώρηση των ισχυόντων περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστούν τα ωφελήματα των υπαλλήλων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας με τα αντίστοιχα ωφελήματα που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών εναρμονίζονται με τα ισχύοντα στη δημόσια υπηρεσία.

Οι εκπρόσωποι όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών, η επιτροπή αποφάσισε να τροποποιήσει την προτεινόμενη σ’ αυτούς πρόνοια με βάση την οποία το συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε γυναίκα υπάλληλο να αφυπηρετήσει σε περίπτωση υιοθέτησης από αυτή τέκνου ηλικίας όχι μεγαλύτερης των έξι χρόνων, ώστε το θετό τέκνο να είναι ηλικίας όχι μεγαλύτερης των δώδεκα χρόνων, αντί των έξι, για να συνάδει με τη σχετική διάταξη του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από αυτή με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

2 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων