Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Ταμείο Ευημερίας Εργατών) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Κατσουρίδης, πρόεδρος    

Σοφοκλής Φυττής

Κίκης Γιάγκου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Γιάννος Λαμάρης

Δώρος Θεοδώρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Γιώργος Περδίκης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2002. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η ίδρυση του Ταμείου Ευημερίας Εργατών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας του Ταμείου Ευημερίας Εργατών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας και παράλληλα υλοποιείται σχετική πρόνοια συλλογικής σύμβασης εργασίας μεταξύ του υπό αναφορά συμβουλίου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες των κανονισμών και δήλωσαν πως η ίδρυση του υπό αναφορά ταμείου ήταν αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συζητήθηκε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

2 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων