Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος  

Γιάννος Λαμάρης

Γιώργος Λιλλήκας

Πρόδρομος Προδρόμου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Δώρος Θεοδώρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003 της ισχύος ορισμένων δασμολογικών απαλλαγών που περιλαμβάνονται στο δασμολόγιο, με στόχο τη φορολογική ελάφρυνση ορισμένων εισαγόμενων πρώτων υλών που επιβαρύνονται με υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς και χρησιμοποιούνται από κυπριακές βιομηχανίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, ως αποτέλεσμα της δασμοποίησης των ποσοτικών περιορισμών που έγιναν στα πλαίσια των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι του Παγκόσμιου Οργανωμένου Εμπορίου ορισμένα είδη που αποτελούν πρώτες ύλες για κυπριακές βιομηχανίες επιβαρύνθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1996 με υψηλούς δασμούς. Με σκοπό την απάμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στο κόστος παραγωγής των προϊόντων των κυπριακών βιομηχανιών, αριθμός εισαγόμενων πρώτων υλών έχει περιληφθεί στις δασμολογικές απαλλαγές του δασμολογίου, για είδη όπως είναι τα φρούτα, οι χυμοί και πολτοί φρούτων, η σκόνη γάλακτος, η σοκολάτα, τα ρεβίθια, τα φασόλια, τα λαθούρια, το ελαιόλαδο κ.ά.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των απαλλαγών αυτών, αλλά και για να παραχωρείται ευχέρεια επανεκτίμησής τους κρίθηκε αναγκαίο οι απαλλαγές αυτές να έχουν καθορισμένη χρονική διάρκεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ισχύς των απαλλαγών αυτών λήγει στις 30 Ιουνίου 2002, κρίνεται όμως σκόπιμη η χρονική διάρκεια των εν λόγω απαλλαγών να παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2003.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου και κατά πλειοψηφία των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, του Δημοκρατικού Κόμματος και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών εισηγείται την ψήφισή του σε νόμο. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

26 Ιουνίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων