Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως Μαρίνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος  

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Άριστος Χρυσοστόμου

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Γιώργος Βαρνάβα

Χρίστος Μαυροκορδάτος

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας, και Τουρισμού, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Συμβουλίου Προσφορών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για τη ρύθμιση των μαρίνων, ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο η εξουσία να εκμισθώνει ή να αναθέτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη και τροποποίηση οποιασδήποτε μαρίνας παρά τις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η πιο πάνω τροποποίηση είναι αναγκαία, ώστε να παρέχεται σε αλλοδαπούς η δυνατότητα εκμίσθωσης οποιασδήποτε μαρίνας.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσαν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αναγκαία, αφού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι προσφορές για την εκμίσθωση μαρίνων είναι διεθνείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο η προσφορά να κατακυρωθεί σε αλλοδαπό.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

24 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων