Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Συμπληρωματική Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος   

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νίκο Κλεάνθους, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση διαδικασίας για την επιστροφή χρηματικών ποσών ή ανταλλαγμάτων που εισπράχθηκαν από εταιρείες με την προοπτική ή με παραστάσεις εισαγωγής τίτλων τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οι οποίοι όμως δεν έχουν ακόμη εισαχθεί σ’ αυτό.

Η ανάγκη επανεξέτασης της πιο πάνω πρότασης νόμου, για την οποία η επιτροπή είχε υποβάλει ομόφωνη έκθεσή της προς την ολομέλεια του σώματος, με εισήγησή της για ψήφισή της σε νόμο, προέκυψε ύστερα από την έκδοση, στις 9 Ιουλίου 2002, της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις ποινικές εφέσεις, με αρ. 7279 και 7280, της εταιρείας Lapertas Fisheries Ltd και του Πανίκου Γεωργίου Λαπέρτα εναντίον της αστυνομίας. Όπως είναι γνωστό, το εφετείο έκρινε την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου με βάση την οποία ο Νόμος 42(Ι) του 2000, ο οποίος καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής χρημάτων σε επενδυτές, θεωρήθηκε ότι περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του “συμβάλλεσθαι ελευθέρως”, λανθασμένη. Αντίθετα, η εν λόγω απόφαση του εφετείου κρίνει ότι το άρθρο 3(1) του Νόμου 42(Ι) του 2000 είναι αντισυνταγματικό, γιατί παραβιάζει τα άρθρα 25 και 26 του συντάγματος, που προβλέπουν ότι έκαστος έχει το δικαίωμα να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα και να συμβάλλεται ελεύθερα. Ως εκ τούτου, η απόφαση προβλέπει ότι το διάταγμα επιστροφής των εισπραχθέντων χρημάτων στους παραπονουμένους παραμερίζεται και δεν μπορεί να ισχύσει, διότι βασίζεται σε αντισυνταγματικές διατάξεις.

Συναφώς, η ίδια απόφαση αναφέρει ότι οι παραπονούμενοι επενδυτές έχουν συμβληθεί ελευθέρως και οικειοθελώς με τους εφεσείοντες, δηλαδή με τις εταιρείες, και ότι εν πάση περιπτώσει η κυπριακή έννομη τάξη περιέχει πρόνοιες προστατευτικές των δικαιωμάτων των επενδυτών, οι οποίοι, σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, που πηγάζουν από τις σχέσεις που δημιουργούν, μπορούν να προστρέξουν στις θεραπείες που προσφέρονται από το αστικό δίκαιο.

Επανεξετάζοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η επιτροπή άκουσε τις απόψεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε στην επιτροπή ότι κρίνει ότι δεν υφίσταται ουσιαστικά κανένα κώλυμα για τη Βουλή να προχωρήσει σε ψήφιση της υπό συζήτηση πρότασης νόμου σε νόμο. Σύμφωνα με το Γενικό Εισαγγελέα, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφορά τα γεγονότα της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ η υπό συζήτηση πρόταση νόμου είναι γενικότερη. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Υπό το φως των νέων στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της στα πλαίσια της επανεξέτασης του θέματος, η επιτροπή προχώρησε σε επαναδιατύπωση του κειμένου της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έτσι που να διασφαλιστούν περαιτέρω τα συμφέροντα των επενδυτών και να καλυφθούν οποιαδήποτε κενά ή και να λυθούν άλλα προβλήματα που είχαν στο μεταξύ εντοπιστεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, επισυνάπτοντας, σύμφωνα με τα πιο πάνω, νέο κατάλληλα διαμορφωμένο κείμενο σχεδίου νόμου, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, με τον τίτλο «Ο περί Επιστροφής Χρημάτων σε Επενδυτές Νόμος του 2002».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

23 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων