Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

´Eκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Aρ. 4) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, αναπλ. πρόεδρος  

Χρίστος Κληρίδης

Μαρία Κυριακού

 

Αριστοφάνης Γεωργίου

Μη μέλη της επιτροπής:

Άγις Αγαπίου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Νίκος Κλεάνθους

Γεώργιος Γεωργίου

Ζαχαρίας Κουλίας

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της κ. Ιωνά Νικολάου, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας για το χρηματιστήριο, ώστε οι ποινικές διώξεις με βάση τη νομοθεσία αυτή να ασκούνται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με την έγκρισή του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι η τροποποίηση που προτείνεται θα βοηθήσει τη Νομική Υπηρεσία να ελέγχει τα κατηγορητήρια των ιδιωτικών ποινικών υποθέσεων, ώστε να μην επηρεάζονται από την έκβαση συγκεκριμένης υπόθεσης άλλες υποθέσεις και, κατά συνέπεια, τα δικαιώματα άλλων προσώπων από τη δημιουργία δεδικασμένου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ρύθμιση αυτή ισχύει και για άλλες νομοθεσίες όπου απαιτείται η έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα για άσκηση ποινικής δίωξης από ιδιώτες.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του ΧΑΚ δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι η τροποποίηση που προτείνεται είναι καθαρά νομικής φύσης και δεν επηρεάζει την ουσία της νομοθεσίας για το ΧΑΚ, γι’ αυτό και δεν ενίστανται στην ψήφισή της σε νόμο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, με την επιφύλαξη των θέσεων του μέλους της κ. Χρίστου Κληρίδη, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής των Νέων Οριζόντων κ. Χρίστος Κληρίδης δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί επί του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

22 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων