Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 8) του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος  

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Άριστος Χρυσοστόμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Γιώργος Λιλλήκας

Μαρία Κυριακού

Σταύρος Ευαγόρου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, ο πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Προσφορών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους £700.000 και η διάθεσή του για ενοικίαση ενός ελικοπτέρου για σκοπούς δασοπυρόσβεσης κατά τη θερινή περίοδο του 2002.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, η προαναφερόμενη ενοικίαση του ελικοπτέρου κρίνεται αναγκαία, επειδή το πρόγραμμα αγοράς των τριών πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία αναμένεται ότι θα επιλύσουν οριστικά το πρόβλημα της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κάλυψη των αναγκών δασοπυρόσβεσης για τη θερινή περίοδο Ιουλίου - Οκτωβρίου 2002 με την ίδια μέθοδο που ακολουθήθηκε και για τη θερινή περίοδο του 2001.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε να ενημερωθεί για τους λόγους που ώθησαν την κυβέρνηση να προβεί σε ενοικίαση και όχι σε αγορά ελικοπτέρου για σκοπούς δασοπυρόσβεσης. Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι εξήγησαν στην επιτροπή ότι αρχικά είχαν τροχιοδρομηθεί δύο διαδικασίες για εξασφάλιση ελικοπτέρων, η μία μέσω του Συμβουλίου Προσφορών και η άλλη μέσω ειδικού συμβουλίου προσφορών, αλλά σε μεταγενέστερο στάδιο το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα έπρεπε να συνδυαστούν οι απαιτήσεις και να συγκεντρωθούν οι προδιαγραφές κάτω από μία ενιαία διαδικασία.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή σχετικά με υπό ενοικίαση ελικόπτερο, οι ίδιοι κυβερνητικοί αρμόδιοι δήλωσαν ότι οι ρωσικές αρχές είχαν αρχικά παραχωρήσει δωρεάν στην Κυπριακή Δημοκρατία ένα ελικόπτερο, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα προχωρούσε σε αγορά του, αν αυτό ικανοποιούσε τις σχετικές ανάγκες. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το Φεβρουάριο του 2002 να προχωρήσει σε αγορά του εν λόγω ελικοπτέρου. Στο μεταξύ όμως, σύμφωνα με τους αρμόδιους, διεφάνη ότι η αγορά αυτή δεν ήταν συμφέρουσα λόγω ψηλού λειτουργικού κόστους, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διερεύνηση του ενδεχομένου ενοικίασής του με δικαίωμα ανανέωσης του συμβολαίου. Τέλος οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι το εν λόγω ελικόπτερο θεωρείται από τα πιο αποτελεσματικά στο είδος του, αφού μεταφέρει μέχρι δεκαπέντε τόνους νερό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 10) του 2002».

Με την ευκαιρία αυτή η επιτροπή εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που η εκτελεστική εξουσία χειρίζεται το όλο θέμα της εξασφάλισης ελικοπτέρων για διάφορους σκοπούς, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:

  1. Η κυβέρνηση έθεσε το θέμα ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής την υστάτη, τη στιγμή που η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για τις θερινές διακοπές, διακινδυνεύοντας το ενδεχόμενο να μην καταστεί δυνατή η έγκριση της σχετικής συμπληρωματικής πίστωσης.
  2. Δεν υπήρξε ολοκληρωμένη μελέτη για τις ανάγκες της Δημοκρατίας σε ελικόπτερα διαφόρων τύπων και για διαφορετικούς σκοπούς. Αντίθετα η επιτροπή σημειώνει την έλλειψη συντονισμού, τις διπλές διαδικασίες και το αχρείαστο διοικητικό κόστος, τη στιγμή που το πολύ ζωτικό θέμα του εξοπλισμού της Δημοκρατίας με τα αναγκαία ελικόπτερα θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα με τη δέουσα υπευθυνότητα και σπουδή.

Σημειώνοντας τα πιο πάνω, η επιτροπή δηλώνει ότι θεωρεί απαραίτητη τη συμπερίληψη στον επόμενο ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό τόσο του συνόλου των αναγκαίων κονδυλίων όσο και της δέουσας τεκμηρίωσης των σκοπών διάθεσής τους, ώστε να αποδεχτεί να συζητήσει οποιεσδήποτε προτάσεις για νέες αγορές ή ενοικιάσεις ελικοπτέρων.

22 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων