Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2002» και «Οι περί Καταργήσεως των περί Ασφάλειας (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Ελένη Μαύρου

Νίκος Κλεάνθους

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι εν λόγω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο στο κεφάλαιο της ελεύθερης διακίνησης αγαθών και ειδικότερα με τις πρόνοιές του που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα παιχνίδια, για να μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο, έτσι ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές και ιδιαίτερα τα παιδιά.

Σημειώνεται ότι, με βάση τη σχετική οδηγία με την οποία σκοπείται η εναρμόνιση, τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης “CE” ως διαβεβαίωση ότι κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή ότι ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από εγκεκριμένο οργανισμό και, κατά συνέπεια, πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, οι κανονισμοί που εφαρμόζονται τώρα, οι οποίοι με την εισαγωγή των νέων κανονισμών θα καταργηθούν, βασίζονται στην ίδια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατά συνέπεια, υπάρχει η αναγκαία υποδομή και ο μηχανισμός ελέγχου για την εφαρμογή των νέων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

18 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων