Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία) Κανονισμοί του 2002» και «Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από Αμίαντο) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Ελένη Μαύρου

Νίκος Κλεάνθους

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 34 του νόμου για τον έλεγχο και τη ρύπανση των νερών, είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο που αφορά το περιβάλλον.

Ειδικότερα, με τους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση της χρησιμοποίησης στη γεωργία της λάσπης που προέρχεται από σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων, ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος, στα νερά, στη βλάστηση, στα ζώα και στον άνθρωπο, ενθαρρύνοντας παράλληλα και την ορθή χρήση της λάσπης.

Σκοπός των δεύτερων προτεινόμενων κανονισμών είναι η ρύθμιση της απόρριψης υγρών αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος, στα νερά, στη βλάστηση, στα ζώα και στον άνθρωπο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία για τους υπό αναφορά κανονισμούς, καθώς και τη διαβεβαίωση των εκπροσώπων της εκτελεστικής εξουσίας ότι οι πρώτοι προτεινόμενοι κανονισμοί δε θα επηρεάσουν το κόστος της λειτουργίας των αποχετευτικών συστημάτων, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

18 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων