Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμοί του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Ελένη Μαύρου

Νίκος Κλεάνθους

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης κανονισμών που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 55 της νομοθεσίας για τις ραδιοεπικοινωνίες, καθορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων μέσω διαδικασιών προσφορών, πλειστηριασμού και διαπραγματεύσεων. Με τις προβλεπόμενες στους πιο πάνω κανονισμούς διαδικασίες σκοπείται η εναρμόνιση με τη σχετική κοινοτική οδηγία που αφορά την παροχή πρόσβασης στο διαθέσιμο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας.

Σημειώνεται ότι η έγκριση των εν λόγω κανονισμών κρίνεται απαραίτητη μετά την πρόσφατη ψήφιση της νομοθεσίας για τις ραδιοεπικοινωνίες, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση αδειών χρήσης ραδιοσυχνοτήτων μέσα στην προθεσμία για την ελευθεροποίηση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

18 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων