Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πετρελαϊκών Κρίσεων (Έκτακτες Εξουσίες) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Ελένη Μαύρου

Νίκος Κλεάνθους

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η δημιουργία νομικού πλαισίου για την έκδοση και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση πετρελαϊκών κρίσεων για εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με τις πρόνοιές του που αφορούν τη λήψη μέτρων που προορίζονται να αμβλύνουν τις επιπτώσεις των δυσχερειών εφοδιασμού με πετρέλαιο και προϊόντα πετρελαίου, καθώς και τον καθορισμό κοινοτικού στόχου για μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού μελέτησε το όλο θέμα και ζήτησε και πήρε πρόσθετα στοιχεία γύρω από αυτό, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Παράλληλα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εισηγηθεί σχετική τροποποίηση, ώστε η προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής, που θα συμβουλεύει τον υπουργό σε περίπτωση αντιμετώπισης πετρελαϊκών κρίσεων, να μην είναι δυνητική αλλά υποχρεωτική για τον υπουργό και, επίσης, στη σύνθεσή της να περιλαμβάνονται, εκτός από τους μεγάλους καταναλωτές, που προβλέπει η προτεινόμενη νομοθεσία, και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, καθώς και εκπρόσωποι καταναλωτών, όπως ο υπουργός κρίνει σκόπιμο.

18 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων