Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικών Περιγραφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Ελένη Μαύρου

Νίκος Κλεάνθους

Άγις Αγαπίου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Χρίστος Κληρίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η κατάργηση του άρθρου 12 της βασικής νομοθεσίας για τις εμπορικές περιγραφές, το οποίο καθιστά υποχρεωτική τη γενική ένδειξη της χώρας κατασκευής ή παραγωγής στα αγαθά.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας, η προτεινόμενη κατάργηση του άρθρου αυτού κρίνεται αναγκαία, επειδή είναι αντίθετο με το άρθρο 28 της συνθήκης για την εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το εν λόγω άρθρο απαγορεύει τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές μεταξύ κρατών μελών, καθώς και τα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφασίσει σε μια σειρά υποθέσεων ότι η γενική υποχρέωση της σήμανσης των αγαθών αποτελεί μέτρο ισοδύναμου αποτελέσματος με ποσοτικό περιορισμό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

18 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων