Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την Εφαρμογή Εγγυήσεων σε Σχέση με τη Συνθήκη για τη μη Διασπορά των Πυρηνικών Όπλων (Πρόσθετο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Νίκος Αναστασιάδης, πρόεδρος     Άντρος Κυπριανού
Δημήτρης Συλλούρης Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου 2002. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με το νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την Εφαρμογή Εγγυήσεων σε Σχέση με τη Συνθήκη για τη μη Διασπορά των Πυρηνικών Όπλων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη κυρώσει την πιο πάνω Συνθήκη για τη μη Διασπορά των Πυρηνικών Όπλων, καθώς και το πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για την Εφαρμογή Εγγυήσεων σε σχέση με την προαναφερθείσα συνθήκη. Η επικύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμόν 47.510 και ημερομηνία 24 Μαρτίου 1998 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η επιψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου από τη Βουλή απαιτείται για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας, με βάση το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας αποτέλεσμα θα έχει την άσκηση ελέγχου στην Κυπριακή Δημοκρατία από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας σε σχέση με τη διακίνηση, την αποδοχή ή τη φύλαξη στην Κύπρο πυρηνικών υλικών ή και την επεξεργασία αποβλήτων με πυρηνικά κατάλοιπα. Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, η κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας ενδείκνυται και για λόγους εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας στην οποία αναφέρεται.

18 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων