Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αναγνωρίσεως Οργανώσεων Παραγωγών Γεωργοκτηνοτροφικών Προϊόντων Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Τάσσος Παπαδόπουλος, πρόεδρος  

Παναγιώτης Δημητρίου

Νίκος Κλεάνθους

Δημήτρης Συλλούρης

Σοφοκλής Φυττής

Πρόδρομος Προδρόμου

Ανδρέας Χρίστου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Σταύρος Ευαγόρου

Γιαννάκης Ομήρου

Ελένη Μαύρου

Χρίστος Κληρίδης

Άγης Αγαπίου

Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2002. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κ. Γιώργος Βασιλείου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νομοσχεδίων που σχετίζονται με την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο.

Σκοπός των προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η δημιουργία του αναγκαίου νομικού πλαισίου για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε σχέση με τα οπωροκηπευτικά, τα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τις μπανάνες, τις ελιές, το ελαιόλαδο, τον καπνό, το λυκίσκο, το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το πρόβειο κρέας, το κρέας πουλερικών και τα αυγά.

Σκοπός ειδικότερα του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι ο καθορισμός των κανόνων λειτουργίας και αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο.

Το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα αυτό βασίζεται στις αρχές ότι οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν τα βασικά στοιχεία της κοινής οργάνωσης αγοράς της οποίας εξασφαλίζουν, στο επίπεδό τους, την αποκεντρωμένη λειτουργία και ότι η συγκέντρωση της προσφοράς στο πλαίσιο των οργανώσεων παραγωγών αποτελεί οικονομική ανάγκη για την ενίσχυση της θέσης των παραγωγών στην αγορά. Η συγκέντρωση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται επί εθελοντικής βάσης και να είναι επωφελής, χάρη στο εύρος και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που μπορεί να παράσχει η κάθε οργάνωση στα μέλη της.

Κάθε οργάνωση που συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής οργάνωσης της αγοράς αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη μόνο εφόσον ανταποκρίνεται σε σειρά όρων υποχρεωτικών για την ίδια και τα μέλη της, σύμφωνα με το καταστατικό της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

1η Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων