Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Μ Ε Ν Η

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Μάρκος Κυπριανού, πρόεδρος

Νίκος Κλεάνθους, εκπροσωπώντας τον Τάσσο Παπαδόπουλο

Σταύρος Ευαγόρου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Πρόδρομος Προδρόμου

Ρίκκος Ερωτοκρίτου

Μαρία Κυριακού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της κ. Άριστο Χρυσοστόμου, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2002.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του άρθρου 733 του κεφαλαίου 13.03.2 του προϋπολογισμού του 2002, έτσι που οποιοδήποτε κονδύλι πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την αγορά εξοπλισμού για την ασφάλεια διάφορων κτιρίων και αστυνομικών σταθμών να αποδεσμεύεται με την καθιερωθείσα διαδικασία από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου, η ανάγκη για κατάθεσή της προέκυψε μετά την ανακοίνωση από την αστυνομία της πρόθεσής της για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων τηλεόρασης για ανοικτούς χώρους, κόστους £110.000, με στόχο να είναι σε θέση να παρακολουθεί ύποπτες κινήσεις εγκληματικών στοιχείων που συνήθως δρουν σε τέτοιους χώρους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής-βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του Σώματος.

10 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων