Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος  

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Νίκος Πιττοκοπίτης

Γιαννάκης Θωμά

Γιώργος Βαρνάβα

Αντρέας Παπαπολυβίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από το βουλευτή κ. Γιώργο Λιλλήκα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε έξι συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από 27 Ιανουαρίου 2000 μέχρι 27 Ιουνίου 2002. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Υγείας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Βρεφοκομικών - Παιδοκομικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Ιδιοκτητών και Διευθυντών Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παιδίων Νόμου, ώστε οι παιδοκομικοί σταθμοί να εφοδιαστούν με κλιματιστικές συσκευές που να διατηρούν σταθερή τη θερμοκρασία, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον εισηγητή του προτεινόμενου νόμου, η υπό αναφορά τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για την ευημερία και την προστασία της υγείας των μικρών παιδιών, κυρίως λόγω των κρουσμάτων καύσωνα που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Όπως ο ίδιος δήλωσε, οι παιδοκομικοί σταθμοί είναι ανάγκη να εφοδιαστούν με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.

Οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δήλωσαν στην επιτροπή ότι η υπηρεσία τους εγγράφει τους υπό αναφορά σταθμούς, οι οποίοι ανέρχονται σήμερα οι μεν ιδιωτικοί στους τριακόσιους τριάντα δύο, οι δε κοινοτικοί στους εξήντα ένα. Οι σταθμοί που στεγάζονται σε καινούρια κτίρια είναι εξοπλισμένοι στην πλειοψηφία τους με τις κατάλληλες συσκευές κλιματισμού, ενώ αριθμός σταθμών που στεγάζονται σε παλαιά κτίρια, διαθέτουν τέτοιες συσκευές σε ορισμένους μόνο χώρους. Περαιτέρω, δήλωσαν πως το υπουργείο τους προβαίνει σε εισηγήσεις και υποδείξεις στους υπευθύνους των σταθμών, ώστε να λαμβάνουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα τήρησης της απαραίτητης σταθερής θερμοκρασίας, καθορίζοντας παράλληλα τα ανώτατα και κατώτατα όρια θερμοκρασίας που πρέπει να τηρούνται, χωρίς όμως να εισηγούνται την εγκατάσταση και λειτουργία συγκεκριμένων συσκευών κλιματισμού. Η ανάγκη αυτή, τόνισαν, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, γι’ αυτό εισηγήθηκαν στην περίπτωση που η Βουλή αποφασίσει τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, αυτή να μην είναι αυστηρή.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, αναλύοντας σχετικό γραπτό υπόμνημα του υπουργείου, δήλωσε ότι το θέμα της ορθής παροχής υπηρεσιών στα παιδιά από τους παιδοκομικούς σταθμούς πρέπει να εξεταστεί σφαιρικά και στην ολότητά του, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη μηχανισμών που να διασφαλίζουν σωστή ειδική κτιριακή υποδομή και το συστηματικό έλεγχο παροχής αυτών των υπηρεσιών. Το Υπουργείο Υγείας, ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, συμφωνεί στην ύπαρξη κλιματισμού για το χειμώνα, ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία (20-24° C), υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα λαμβάνονται υπόψη για τη λειτουργία των σταθμών οι πιο κάτω αρχές:

 1. Η μη υποβολή των παιδιών σε απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας, γιατί αυτό αποτελεί αίτιο λοιμώξεων.
 2. Η αποφυγή του συνωστισμού των παιδιών σε ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο, διότι η πολύ στενή επαφή αποτελεί αίτιο μετάδοσης ιών και μικροβίων από το ένα παιδί στο άλλο. Ο κλιματισμός πρέπει να λειτουργεί σε όλο τον εσωτερικό χώρο του σταθμού.
 3. Ο αερισμός του χώρου, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι κλιματισμού, για να ανανεώνεται ο αέρας στο περιβάλλον.
 4. Η γεωγραφική θέση και το υψόμετρο που λειτουργεί ο σταθμός.

Αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών κλιματισμού για το καλοκαίρι, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή ότι το Υπουργείο Υγείας διατηρεί επιφυλάξεις, γιατί:

 • λόγω έλλειψης εσωτερικής αυλής στους πλείστους σταθμούς τα παιδιά παίζουν έξω σε σκιερούς χώρους. Λόγω όμως της έντονης κινητικότητάς τους και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ιδρώνουν εύκολα και η απότομη είσοδός τους σε χαμηλότερες θερμοκρασίες είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι είναι αίτιο λοιμώξεων.
 • οι ώρες λειτουργίας των σταθμών δεν είναι μέσα στις ώρες που παρατηρούνται οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
 • οι περισσότεροι σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά το μήνα Αύγουστο που είναι ο μήνας κατά τον οποίο παρατηρούνται συνήθως οι ψηλότερες θερμοκρασίες.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Βρεφοκομικών -Παιδοκομικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων και του Συνδέσμου Πτυχιούχων Ιδιοκτητών και Διευθυντών Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου, τόσο ενώπιον της επιτροπής όσο και σε κοινό γραπτό τους υπόμνημα, διαφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι:

 1. Η υγεία των παιδιών θα επηρεαστεί αρνητικά λόγω των απότομων αλλαγών στη θερμοκρασία στις οποίες θα υπόκεινται τα παιδιά.
 2. Ο περιορισμός των παιδιών σε κλειστούς χώρους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους μετάδοσης μικροβίων.
 3. Είναι αδύνατος ο περιορισμός των παιδιών στις τάξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας κατά τους θερινούς μήνες.
 4. Ήδη οι υπεύθυνοι των πλείστων σταθμών έχουν εδώ και χρόνια εγκαταστήσει στα κτίρια τους τις ενδεικνυόμενες συσκευές, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία του σταθμού και τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις χωρίς να έχουν υποχρεωθεί από σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να τροποποιήσει το κείμενο της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ώστε σε κάθε σταθμό να λαμβάνονται όλα τα πρόσφορα μέτρα και να είναι εφοδιασμένος με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία, ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, στους κλειστούς χώρους που χρησιμοποιούνται από παιδιά, κατόπιν υπόδειξης των αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο, όπως τελικά έχει διαμορφωθεί, και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Παιδίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002».

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων