Αρχείο

Back ] Up ] Next ]    

Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002»

Παρόντες:

Παναγιώτης Δημητρίου, πρόεδρος  

Άγις Αγαπίου

Ιωνάς Νικολάου

Ζαχαρίας Κουλίας

Μαρία Κυριακού

Χρίστος Κληρίδης

Αριστοφάνης Γεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια, σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και στις 8 Ιουλίου 2002. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα αναφορικά με ορισμένα αδικήματα που στρέφονται κατά των ηθών, έτσι που η κυπριακή νομοθεσία να συνάδει με τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που η Κύπρος έχει αναλάβει ως υποψήφιο κράτος μέλος της.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2002».

9 Ιουλίου 2002

 
     

Back ] Up ] Next ]    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων